Korábbi események archívuma (2011)

2011. január 18.

Városi rang negyed százada

Huszonöt éve város Tiszavasvári, s az évforduló alkalmából nagyszerű programokkal várta és várja az érdeklődőket a Találkozások Háza. Jól illeszkedett az előadások,kiállítások sorába a rangos helytörténeti vetélkedő, melyet a Vasvári Pál Társaság szervezett. A "házigazda" ideális környezetet biztosított a négy általános és négy középiskolás csapat részére. A három fős "team"-eket egy-egy felkért felnőtt is segítette, akik otthonosan mozogtak a város képzeletbeli történelmi lépcsőin.
A záporozó kérdéseket és feladatokat ;a társaság vezetői és Demeterné Berencsi Tünde a Magiszter Alapítványi Óvoda és Általános Iskola történelem tanára állították össze, az utóbbi mesterien vezényelte le a változatos, sokszor érdekfeszítő versenyt. A település történelme mellett ügyességi, tájékozódási és előadói képességüket is bizonyítani kellett a résztvevőknek.
A versenyt végezetül az általános iskolásoknál a Mándi Sándorné tanárnő által mentorált Kabay János Iskolai Egység egyik csapata (Bodnár Nikoletta, Lakatos Katalin, Volosinovszki Marianna és Volosinovszi Mihályné), míg a középiskolásoknál a Váci Mihály Gimnázium diákjai (Kulcsár Timea, Rozman Petra, Szögi Emese.és.segítőjük Kulcsár Lászlóné) nyerték. Vesztese nem volt a vetélkedőnek, mert mindenki tanulhatott elődeink életmódjáról, szokásairól, kultúrájáról, városunk nevezetességeiről.
A megérdemelt jutalmakat a város polgármestere Dr. Fülöp Erik adta át. Különdíjak is kerültek kiosztásra, melyeket Munkácsi Lajos fafaragó-, és Kovács Béláné grillázsformázó iparművészek ajánlottak fel, sőt minden résztvevő az érdeklődőkkel együtt kapott két darab helytörténeti könyvet városi szerzők jóvoltából.
Az utókor számára a Városi Televízió munkatársa, Kovács György rögzítette e jubileumi rendezvényt.2011.01.20. és 22.

A "25 éve város Tiszavasvári"  ünnepi rendezvények sorában a VPT vetélkedője mellett kétségtelenül Dévai Nagy Kamilla előadói estje és a Városnapi Gálaműsorban fellépő Experi Dance műsora emelkedett ki,melyek jól illeszkedtek a Magyar Kultúra Napjához.A nagy ünnepi forgatagban megszámolhatatlan tagtársunk kísérte figyelemmel az előadásokat. Egyetlen szeplő a világhírű táncegyüttes felléptéhez: ebben a szegény gazdasági helyzetben milliókat kellett átutalni a városnak. Persze már az ó-kori Rómában is ez járta:"Kenyeret és cirkuszt a népnek!" Baj csak ott van. hogy sokaknak már kenyér sem jut.


2011.02.17.

Két teljes sort foglaltak el (44 fő) a VPT tagjai a Találkozások Házában megrendezésre került Rideg Sándor komédiájának az "Indul a bakterház" c. előadásán, ahol többek között Mikó István és Nemcsák Károly sztárművészek játékának tapsolhatott a tisztelt publikum.
2011.02.24.

A Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében tagságunk közgyűlést tartott, ahol a 2010-es esztendőt értékelte Kerekesné Lévai Erika a társaság ügyvezető elnöke. Az ellenőrző bizottság a lefolytatott pénzügyi ellenőrzésről számolt be, majd a 2011-es év programtervezetét vitattuk meg.


2011.03.14.és 15.

Március 14-én Nyírvasváriban kezdődött az ünnepi sorozat, ahol városunk részéről Dr. Fülöp Erik polgármester és Bundáné Badics Ildikó jegyző vett részt, a társaságot pedig Ráduly Sándorné és Hankó András képviselte, egyben a kegyelet virágait is elhelyezték a Vasvári Pál szobornál. Március idusán hősi halottunk bronzszobránál többek között a társaság nevében Ráduly Sándorné és Gazdag Jánosné koszorúztak. Az ünnepi megemlékezésen Nyírvasvári küldöttei is részt vettek.


A Költészet Napja alkalmából zenés irodalmi összeállítást láthattak az érdeklődő irodalompárti tagtársaink "Fenyőige, avagy székelyhangok kerengője" címmel, mely Tamási Áron és Sütő András műveiből összeállított válogatás. Közreműködtek: Buzogány Márta és Frech Zoltán színművészek.
2011.04.27.

A társaság a Városi Könyvtárral kooperálva látta vendégül Cselenyák Imre (alias Jean Pierre Montcassen) író, dalszövegíró, énekes zenészt,egykori tiszavasvári középiskolás diákot, aki több,mint 20 kiadott könyvet mondhat magáénak, s 2010-ben elérte a 100000 eladott példányszámot.Fantáziával dús történelmi regényei a romantikát sem nélkülözik, így méltán aratott sikert a tiszavasvári könyvtárban is.2011.05.14.


A VII. Öhönforgató versenyen, mint az eddigieken minden alkalommal, most is részt vettünk, de nem versenyeztünk. Két bográcsban főtt-sült a finom öhön, ezen kívül a hagyományoknak megfelelően Kiss Pista barátunk és tagtársunk főzött egy üstben igen finom babgulyást.

2011.06.07.

Takács Pali nagy buszával keltünk útra s tartottunk a szlovák turista-paradicsomba. A különleges, természet alkotta jelenséget, a Dobsinán található jégbarlangot 2000-ben a világ természeti örökségének nyilvánították. Krasznahorkán magyar nyelvű idegenvezetés mellett csodálhattuk meg a szlovákok által dicséretes módon megóvott magyar történelmi emlékeket a "büszke várban"2011.06.30.  VASVÁRI PÁL NAPOK NYITÓNAPJA TISZAVASVÁRIBAN

Társaságunk több évvel ezelőtti, majd folyamatos kezdeményezésére végre méltó helyre került K. Szabó István az 1848-49-es szabadságharc századosának obeliszkje (a város temetőjének főbejáratához). Az átszállítás, a  felújítás és a felállítás Kiss Imre és Lippai Lajos vállalkozók és dolgozóiknak munkáját dicsérik. Ennek az emlékműnek a megkoszorúzásával vette kezdetét az ünnepségsorozat. Délután a Városháza dísztermében Okos Márton újságíró "Vasvári Pál Kalotaszegen" című előkészületben levő könyvéről tartott előadást, melyet Szabó Gyula Győző gitárművész és Arató Martin zenés összeállítása színesített. Ezek után a bronzszobornál a debreceni Bocskai István Lövészdandár katonáinak díszelgése mellett (ilyen még nem volt Vasváriban !!) került sor az emlékezés virágainak elhelyezésére.
2011.07.02 és 03  VASVÁRI NAPOK KALOTASZEGEN

Hagyományos megemlékezéssel kezdődött a feltételezett vesztőhelyen a Béles tónál. Vasárnap az Istentisztelet után társaságunk részéről Ráduly Sándorné és Moravszki Györgyné koszorúzott Körösfőn a templomdomb tövében álló kopjafánál.


2011.07.10. VASVÁRI NAPOK ZÁRÓNAPJA NYÍRVASVÁRIBAN

Színeinket Kerekesné Lévai Erika és Gazdag Jánosné képviselte az ünnepségen és Vasvári Pál édesanyja, Méhay Erzsébet kopjafájának koszorúzásánál.


2011.08.20.

Államalapításunk ünnepe a református templomban került megrendezésre, ahol dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna ref. lelkipásztor tartott csodálatos, szívhez, lélekhez és észhez szóló Istentiszteletet, mely után Hankó András tagtársunk Tiszavasvári Városért Kitüntető Díjat vehetett át a város polgármesterétől a közéleti tevékenységéért, a testvérvárosi kapcsolatokban kifejtett önzetlen és sokoldalú feladatvállalásáért. Az ünnepi műsort Benkő Péter színművész és a Regélők énekegyüttes magas színvonalú, remek előadása zárta.
2011.09.01-04.

Csodálatos kiránduláson voltak a társaság azon tagjai, akik részt vettek a szeptember elejére szervezett dél-erdélyi körúton.Fél siker volt már az, hogy a jóidő "meg volt rendelve". A siker másik részét a gyönyörű tájak és városok, valamint a magyar történelemmel "átitatott" környezet adta.A belényesi barlang cseppkövei és az ott elpusztult medvék csontjai szolgálták a látványosságot. Magas Déva várához a legenda. Temesvárhoz többek között a Tőkés Lászlóval fémjelzett román forradalom, Vajdahunyad és Gyulafehérvár a Hunyadi és Báthory családok nevéhez kötődik szorosan. A törökök és Habsburgok elleni örökös küzdelem nyomta rá bélyegét az itt lakók életére. Megcsodálhattuk az uniós forrásból remekül restaurált, egykor szászok lakta Nagyszebent, valamint a hányatott sorsú híres-nevezetes Nagyenyedi Bethlen Kollégiumot. Körbeutaztuk a Nyugati Érchegységet, ahol az 1848-49-es forradalom és szabadságharcunk során Zalatnán, Abrudbányán és Nagyenyeden a magyar lakosság megrendítő, óriás tragédiája következett be. Jártunk a Kenyérmezőn, Kinizsi Pál legendás hőstette helyén és Piskinél Bem-apó győzedelmes hadiútján. Ha lehet "harmadik félsikerről" beszélni, akkor azt a Bukovinából Csernakereszturra áttelepített székelyek leszármazottai tették emlékezetessé szíves vendéglátásukkal, mindnyájunkat elragadó népi táncbemutatójukkal. Fáradságos, de feledhetetlen szép négy napot töltöttünk az elbűvölő Dél-Erdélyben. 

201109.20.


A vezetőségi ülésen megtárgyalásra került a társaság anyagi helyzete, a 2011. évben végrehajtott programok és az előttünk álló feladatok
.
2011.09.27

A Mákvirág Centrumban Kiss Pista barátunk és tagtársunk mindnyájunk megelégedésére igen finom köröm- és csülökpörköltöt főzött.Toroköblögető litye-lötty, zsírégető, zsírlekötő gyümölcsből és erjesztett,lefőzött nedű és házi-süti is megtalálható volt a bőség asztalán.

2011.10.05.

A Nyírvasvári Polgármesteri Hivatal meghívására Állampolgári eskütételen vettünk részt, ahol Körösfőről és Nagykárolyból közel ötven fő tette le a magyar állampolgári esküt. A díszvendégek között Seszták Oszkár a megyei közgyűlés elnöke, Simon Miklós a körzet országgyűlési képviselője is ott volt és mondott szivmelengető, identitástudattal átitatott ünnepi beszédet.2011.10.06. 

A Nemzeti Gyásznapon a Polgármesteri Hivatal dísztermében a Kabay János Iskolai Egység tanulói ügyes kis összeállítással rukkoltak elő. Társaságunk részéről Katona József és Dezső Lajos mondtak el egy-egy a kor szellemének megfelelő verset, majd Gál Józsefné az aradi emlékhelyeket, a Szabadság-szobor történetét ismertette a "Nyugati Jelen" 2004-ben Aradon kiadott évkönyve alapján.


Testvértelepülések találkozójára invitálta a Körösfői Polgármesteri Hivatal az anyaországi és felvidéki partnereit. Uniós forrásból jelentős összeghez jutott kalotaszegi település városunkból 40 főt hívott és várt. Végezetül 20 középiskolás és 11 Vasvári Pál Társasági tag vett részt a háromnaposra szabott ünnepségen. A testvértelepülések polgármesterei, vezetői prezentáció keretein belül némelyek virtuális formában számoltak be településük életéről, gazdaságáról, nevezetességeiről. A tiszavasvári vezetőket hiába várták, a VPT jelen levő tagjai pedig nem kaptak felhatalmazást a beszámolóra.
2011.11.10.

Társaságunk meghívására szégyenletesen halvány érdeklődés mellett tartott előadást Dobay Béla sárospataki történész.Érdekfeszítő előadásának témája: Szülőföldjüktől megfosztott magyarok. A kérdések között szóba került az országhatáron kívül rekedt magyarok reszlovakizációja is.


2011.11.18.

A Találkozások Házában két teljes sort (44 hely) ismét lefoglalt társaságunk és igen jól szórakozott (általános vélemény) Beaumarchais vígjátékán, a "Figaró házassága" című komédián. A darab sztárművészei Rékasi Károly és Bánfalvy Ági voltak.

2011.12.21.

A Kabay János Iskolai Egység kisdiákjai Rádulyné Nagy Zsuzsa tanárnő vezetésével színes karácsonyi és ó-év búcsúztató műsorral kedveskedtek 97 tagtársunknak és meghívott vendégeinknek. Az Étkeztetési KHT választási lehetőséget biztosított a vacsoránál. Cigánypecsenyét vagy ropogósra sült kacsacombot lehetett előzetesen választani. Toroköblítő, nyakolaj és hangulatstimuláló szörpike mellett Munkácsi Lajos tagtársunk és zenekara gondoskodott a hangulatról.