Korábbi események archívuma (2010)


2010. január 22.


A Magyar Kultúra Napja alkalmából Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Találkozások Háza a Polgármesteri Hivatal dísztermébe invitálta január 22-én 18 órára a település lakóit.

A város polgármestere, Rozgonyi Attila kultúrtörténeti megemlékezésében kitért többek között a város kulturális és tudományos életére, s hangsúlyozta:
"a népesség létszámához viszonyítva lényegesen többet nyújtunk mint mások, örülök és büszke vagyok, hogy ennek részese lehetek."
Az ünnepi köszöntő után a hagyományoknak megfelelően kitüntetés átadására került sor. Ez évben a képviselő testület döntése alapján
a "TISZAVASVÁRI TUDOMÁNYOS-, KULTÚRÁLIS ÉLETÉÉRT" kitüntető díjat a TISZAVASVÁRI VASVÁRI PÁL TÁRSASÁG kapta.
(Mindnyájan tudjuk,hisszük és valljuk, nem érdemtelenül. Most nagyon jól döntött a testület!) Mint köztudott a húsz éve működő, több mint 110 tagot számláló civíl szervezetünk a történelmi hagyományok ápolásán túlmenően a város kulturális és tudományos életében aktív szerepet vállalt.
Könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, tudományos-, színházi előadások kiállítások megtekintése mellett kirándulásokkal színesítjük programjainkat.
Miután Kerekesné Lévai Erika társaságunk ügyvezető elnöke átvette a kitüntetést, a Móricz Zsigmond Színház gyönyörű, fiatal színésznőjének ,
Gosztola Adélnak feledhetetlen Karády estjével zárult a műsor,melyet Csernák Tibor zongorajátéka "fűszerezett" a teltház szünni nem akaró tapsa mellett.


2010. február 26.

A társaság 44 tagja a Találkozások Házában jól szórakozott a Móricz Zsigmond Színház vendégjátékában bemutatott "Leszállás Párizsban" című komédiáján.

2010. március 15.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre nagy szülöttünk, Vasvári Pálnak szobrához invitálta a Városi Önkormányzat, a Találkozások Háza és a Vasvári Pál Társaság városunk lakóit. A Városi Fúvószenekar térzenéjére szép számmal gyülekeztek kokárdával mellükön, zászlóval kezükben az ünnepelni, emlékezni vágyó emberek.
10 órakor "nemzeti imánk" a Himnusz hangjaival kezdődött az ünnepi müsor, majd polgármesterünk, Rozgonyi Attila ünnepi köszöntője következett. A választási kampány közeledtével elkerülhetetlenül belekeveredett szövegébe egy kis napipolitika, mely -egyesek véleményével ellentétben - nem súrolta a korrektség határait. A Vasvári Pál Ifjúsági Díj átadása (melyet Oláh Zsolt kapott) után az Örökség Színtársulat műsorát láthatta a nagyérdemű közönség. A színdarab befejeztével városunk intézményei, civíl szervezetei, testületei, pártjai és magánemberek helyezték el a kegyelet virágait Vasvári Pál szobránál.


Városunk és a Vasvári Pál Társaság küldöttsége a Nyírvasváriban megtartott ünnepségen is részt vett és ott is koszorút helyezett el a hős forradalmár szobránál.


2010. április 11.

"Legyen lelked szabad, legyen hangod igaz..." címmel Ivancsics Ilona színművésznő, Lázár Csaba és Szabó Gyula Győző előadóművészek Költészet Napi válogatását élvezhette a tiszavasvári közönség, köztük számtalan V.P.T. tag.


2010. június 05.

A folyamatos esőzések hatására teljesen alkalmatlanná vált az eredeti helyszín, ezért elmaradt a máj. 14.-re tervezett Öhönforgató s június 5-én lett megtartva. Társaságunk a Találkozások Háza előtti téren kapott helyet az ünnepi forgatagban. Három bogrács öhön mellett ízletes, különleges, tájjellegű bakonyi betyárgulyást főzött Kiss Pista barátunk, mindnyájunk megelégedésére. Külön öröm volt, hogy Nyírvasvári Önkormányzatának és Vasváriak Vasváriért Egyesületének csapatai szíves meghívásunkra mellettünk főzték a jóízű gulyáslevest.


2010. június 06.

A trianoni békediktátum aláíratásának 90. évfordulója alkalmából emlékművet avattunk a Városháza előtti emlékparkban, melyet a helyi egyházfők is megáldottak.


2010. június 07-10. Erdélyi körút

Fantasztikus volt. Kényelmes busz, profi sofőr, megálmodott időjárás, jó társaság, mindenre felkészült szédületes szöveggel megáldott idegenvezető, csodálatos vidék, minden igényt kielégítő szállás és vendégfogadás, isteni és lelket megrázó történelmi háttér, kiváló szervezés ( ez a mi sarunk), probléma mentes négy nap. Általános vélemény: nem fáradtan, inkább feltöltődve jöttünk haza.
Ez volt a mi erdélyi körutunk.


2010. június 30., július 03-04., július 11.

Hagyományainknak megfelelően Tiszavasvári Város Önkormányzata, a Vasvári Pál Társaság és a Találkozások Háza rendezésében településünk nagy szülöttjére, a márciusi ifjak egyik vezéralakjára emlékeztünk itthon és külhonban.
Tiszavasváriban kezdődött június 30-án az emlékűlés, ahol Olasz Renátó mély érzéssel adta elő a méltatlanul elfeledett Pósa Lajos író és költő remekbe szabott versét, " A bujdosó zászló"-t, majd a Dessewffy család történetéről hallhattunk tudományos disputát Benicsák István alpolgármester úr tolmácsolásában (Dessewffy Aurél a család és a nemzet aradi vértanúja). Ezután térségünk országgyűlési képviselői, a város és az intézmények vezetői , vendégek, emlékezők megkoszorúzták a kiváló publicista, történész, népszerű tanár és hős forradalmár Március 15. téren álló Vasvári Pál bronz szobrát.
Az ünnepség Kalotaszegen folytatódott július 3-án és 4-én. A Körösfői Rákóczi Kulturegylet által szervezett megemlékezésen a Funtinelle-i fennsíkon a Béles tónál hajtottak fejet a feltételezett vesztőhelyen a mócok által meggyilkolt Vasvári Pál őrnagy és négyszáz magyar honvéd tiszteletére a résztvevők. A rendezvénysorozat színfoltja volt a két kerékpáros emléktúra. Az egyik Kolozsvárról indult, s Havasnagyfalu érintésével érkezett (120 km.) Körösfőre. A másik Nyírvasváriból startolt s 180 km. lekerekezése után mintegy negyvenen érkeztek a kis szabolcsi településről a Templom-domb oldalában levő kopjafához. A június 04-i Istentisztelet után megkoszorúztuk hősi halottunk emlékművét.
Nyírvasváriban ahol a hős forradalmár gyermekéveit töltötte, július 11-én édesanyja Méhai Erzsébet tisztelendő asszony két éve felállított obeliszkjét koszorúzták meg az emlékezők. A felújított ravatalozó megszentelése méltó befejezése volt az ünnepségsorozatnak.


2010. augusztusi ülés

A VPT vezetősége az augusztusi ülésén közös akarattal ugy határozott, hogy az okt. 6-i emlékezés mellett történelmi vetélkedőt rendez általános és középiskolások részére, melynek kiírását és lebonyolítását Kerekesné Lévai Erika vállalta magára, a versíró pályázatot ugyan ezen alkalomra az alábbiak szerint láttuk célszerűnek kiírni:

Versíró pályázat

A Vasvári Pál Társaság versíró pályázatot hirdet "Itt születtem én ezen a tájon"címmel.
Pályázni korcsoportok szerint három kategóriában lehet:
Általános iskolások-felső tagozat
Középiskolások -14-18 éves korig
Vasvári Pál Társaság, valamint a Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület tagjai és családtagjai.
A pályázat célja, hogy minél többen megfogalmazzák, leírják lakóhelyükhöz fűződő élményeiket, a település történelmi személyiségeihez
kapcsolódó gondolataikat, kifejezzék a szülőhely iránti szeretetüket.
A vers formája szabadon választott. (A megadott témától eltérő,vagy más helyen már megjelent alkotásokat nem értékeljük!)
A pályázat jeligés. Kérjük a szerző életkorát, nevét és pontos címét, a választott jeligét egy lezárt borítékba helyezni és ezt betenni abba a
jeligés borítékba, amiben a pályaművet elküldi.
A beérkezett alkotásokat nem áll módunkban megőrizni és visszaküldeni. Lehetőség szerint a díjazott verseket sajtóban kívánjuk közzétenni.
Díjazás:
Kategóriánként az első három helyezett vásárlási utalványban részesül.
A pályázatok beküldésének határideje: 2010. szeptember 20.
A pályázatokat a következő postacímre kérjük: Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet 4440 Tiszavasvári, Hősök u. 28.
Bővebb információ a 06-30/38 95 746-os telefonszámon kérhető.

2010. augusztus 24.

Ismét a Mákvirágban, ismét főzés, ismét Kiss Pista, ismét babgulyás és milyen finom! Pethéné Jucika néhány görögdinnyével járult az esthez, melyeket több órán keresztül vízzel telt, jéggel íberelt hordóban hűtöttünk az élvezetek fokozása érdekében.


2010. szeptember 28.

Ezúttal bebizonyosodott: nem kell messzire menni, hogy csodát lásson az ember. A szomszédban,Nyíregyházán a Főiskola Arborétumában azt láttunk. A Sóstón levő Múzeumfaluban a főnökhelyettes, a vasvári illetőségű Bősze Katika fogadott bennünket és az érdekes hosszú nézelődéssel fűszerezett séta után a helyi kemencében frissen sült tejfölös kenyérlángossal kedveskedett a társaság tagjainak


2010. 10.06.

Méltóságteljesen emlékeztek okt. 6-án a Nemzeti Gyásznapon azok, akik a Város Önkormányzata, a Vasvári Pál Társaság és a Találkozások Háza által rendezett ünnepségre eljöttek a kultúra fellegvárába. Tompa Mihály "A gólyához " című versét Arató Martin mély átérzéssel tolmácsolta, majd Ráduly Sándorné a társaság titkára méltatta az aradi vértanúk példaértékű tetteit. Közben Nagy Istvánné Nagy Ibolya eddig soha (?) és sehol (?) nem publikált megzenésített verset énekelt, melyet a múltszázad közepén nagyapjától tanult a tizenhármakról. 15 órakor "Vasvári Pál és kora" történelmi vetélkedő kezdődött általános- és középiskolás fiatalok részvételével.

Záró akkordként az "Itt születtem én ezen a tájon" című , három korosztályban meghirdetett versíró pályázat és a történelmi vetélkedő eredményhirdetésére került sor. A felkészítő tanároknak és a zsűri tagjainak Kovács Béla helyi iparművész igényesen kimunkált , faragott fatálakat ajándékozott. Az egész vetélkedő és pályázat ragyogóan bizonyította, hogy "az elődök fénylő igazsága áttöri azt a sűrű homályt, mely időnként rátelepedni kíván a ma embere lelkére."


2010. november 11.

A Városháza Házasságkötő termében a Debreceni Egyetem nyugdíjas főelőadója, Dr. Újlaki Zoltánné tartott tudományos előadást, az "Utolsó csatlós vagy vonakodó szövetséges " címmel, mely a II. világháború során a magyar kiugrási kísérletekről szólt. Az érdekes és sokáig tabuként eltagadott téma, valamint a népszerű előadó méltán nyerte el az érdeklődők tetszését.


2010. december 17.

A hagyományos évzáró ünnepségünket a Kabay János iskola éttermében tartottuk. Az aranyos kis karácsonyi műsort a kis Kabay-sok adták, Rádulyné Nagy Zsuzsa tanárnő vezetésével. Kerekesné Lévai Erika üdvözlő beszéde után új polgármesterünk, dr. Fülöp Erik mondott pohárköszöntőt.
77 tagtársunk fogyasztotta jó étvággyal a Közétkeztetési KHT. igen finomra sikeredett vacsoráját.
Az utána következő mulatság hosszú évek óta leggyengébbre kerekedett, mert a tagok csendben és sorban eloldalogtak. Sanda gyanúnk az új zenészre vetődött, mert korábbi muzsikusunk más irányú elfoglaltsága miatt nem tudott velünk tartani. Kár. Mindig tanul az ember!
Ezektől függetlenül áldott Karácsonyt és minden jóban bővelkedő új esztendőt kívánunk valamennyi kedves tagtársunknak s a jó szándékkal közeledő EMBEREKNEK !