Korábbi események archívuma (2009)2009. január 22. 

A Magyar Kultúra Napján rendezett ünnepségen Lázár István köszöntőjét követően Rozgonyi Attila polgármester átadta tagtársunknak, Vértes Imrénének a Képviselő Testület által odaítélt Tiszavasvári Tudományos-Kulturális Életéért kitüntető címet. Ezután Barilla Csilla, a Debreceni Zenei Konzervatórium hallgatója fuvolán csodálatos Liszt darabot játszott, majd Hegedűs D. Géza színművész önálló előadói estjén Kölcsey Himnuszával kezdett, s Nagy László, József Attila, Móra Ferenc, Kosztolányi Dezső verseivel, írásaival folytatta.
Az érzelmekkel teli irodalmi alkotások szuggesztív tolmácsolásával, gyönyörű beszédstílusával és hangorgánumával nyűgözte le a hallgatóságot, mely lélegzetvisszafojtva figyelte a művész rendkívüli előadását. Szép estéje volt a "telt háznak", köztük a több mint harminc jelenlevő tagtársunknak.


2009. február 25.

Dr.Újlaky Zoltánné a Debreceni Egyetem nyugdíjas főelőadója , korábban a K.L.T.E. Politológia Tanszékének megbecsült tanára, egyeseknek gondolatébresztő, másoknak rendkívüli ismeretbővítő előadást tartott a párizsi béketárgyalásokról. A békekonferenciára várt az a feladat, hogy a második világháborút -a békeszerződések megalkotásával- véglegesen lezárja, mindenek előtt a fasizmus bármiféle újjáéledését megakadályozza.
Az előadó nem más volt, mint Dombrádi Ilona, Rádulyné Dombrádi Erzsébet társaságunk titkárának nővére, aki nagyon otthonosan mozgott a témában, hiszen tudományos kutatómunkája pont erre és az ezt közvetlenül megelőző időszakra esett. Részt vett a Hajdúböszörmény története tudománykötet és Debrecen történetének megírásában. Utóbbinál a második világháború témakört kapta és dolgozta fel.
Előadásában kitért a békekonferenciát megelőző történelmi eseményekre és politikai csatározásokra, a nemzetiségeknek (német, magyar, szlovák) óriási traumát okozó deportálásokra,ki- és áttelepítésekre, az országot alapjaiban megrázó területi rendezésekre, a kártérítésekre és jóvátételekre.
A Párizsban 1947. február 10-én aláírt békeszerződés szigorú és rettentően súlyos volt a vesztesek részére. A kártérítés túlzottan nagy terhet jelentett az újjáépülő magyar nemzetgazdaság számára. 
Előadása osztatlan sikert aratott a közel ötven főt számláló "vasváripálos" hallgatóság körében.


2009. március 13.

Új helyszínen, de a hagyományoknak megfelelően az idén is megrendezte a Sajtószakszervezet a Magyar Sajtó Napját.
Március 13-án a nagy történelmi eseményekhez hűen a Nemzeti Múzeum melletti Múzeum Étterembe invitálták a meghívott vendégeket, a magyar sajtó széles palettájának képviselőit, a kiadók vezetőit, dolgozóit. A meghívott vendégek között ott volt a Vasvári Pál Társaság küldöttsége Tiszavasváriból és a Rákóczi Kultúregylet kis csapata Körösfőről. F. Kováts Éva a Sajtószakszervezet elnöke megnyitójában utalt arra, hogy:"a szabad sajtó évfordulójának köszöntése alkalmat teremt , hogy másik két évfordulóról is megemlékezzünk.
Az idén húsz éve, amikor megalakult a magyar sajtó önálló,független, demokratikus érdekvédelmi szervezete....A másik szomorú évforduló : 160 éve, hogy díjunk és alapítványunk névadója, Vasvári Pál az 1848-49-es forradalom és szabadságharc őrnagya hősi halált halt ."
Az évfordulókra is emlékező ünnepségen külön köszöntötte a szülőhely, Tiszavasvári (Tiszabűd) és a tragikus csatahely, Kalotaszeg hagyományörző jelenlevőit. Az ünnepi szónok Szili Katalin a Magyar Országgyülés Elnöke volt, aki beszédében hangsúlyozta a hiteles hírközlés fontosságát a megváltozott, gazdasági nehézségekkel küszködő világban. Az erdélyi vendégek 1848-as katonadalt és kalotaszegi népdalt adtak elő, majd sor került a Vasvári Pál-díjnak és a Vasvári Pál Emlékplaketteknek átadására, melyeket Szili Katalin elnökasszony és a Sajtószakszervezet vezetői adtak át a kitüntetetteknek.A tiszavasvári és kalotaszegi küldöttek Szili Katalin elnökasszonnyal 2009. március 15.

A Vasvári Pál szobornál megtartott városi ünnepségen társaságunk tagjai nagy létszámban vettek részt. Megkoszorúzták névadónk szobrát, délután pedig Nyírvasváriban helyezték el a kegyelet virágait.2009 április 10.


1964-től április 11-én minden évben megünnepeljük a Költészet Napját.
Miért éppen ezen a napon?
1905. április 11-e József Attila születésnapja. A versíró örökségének meghatározó vonzása volt és van ma is. A történelmi és emberi lét feszült ellentmondásainak megfogalmazása, az egyetemesség
távlatába állított magyarság, a küzdelmek árán megszerzett intellektuális rend:minderre József Attila költészete szolgáltatott példát.
Az irodalom "mozgó világáról" a Költészet Nap-i városi rendezvényen is képet kaphattunk. Így történt ez 2009 április 10-én is, amikor a Vasvári Pál Társaság tagjai részt vettek Bodnár István költő, újságíró könyvbemutatóján, melyet Pregitzer Fruzsina színművész kitűnően prezentált.

2009. május 2.

A kellemetlen szél és májusban szokatlan dermesztő hideg sem volt akadálya annak, hogy a már hagyományossá vált városi rendezvényen, az Öhönforgató Fesztiválon társaságunk tagjainak hagyományos módon, hagyományos kaját ne kreáljunk. Ezúttal is Kiss Pista tagtársunk főzött 70 fő
részére hagyományosan utánozhatatlan ízvilággal rendelkező, igen fínom babgulyást, Nyilas Kálmán és Hankó Bandi pedig a hagyományos pásztorételt hagyományos módon főzték-sütötték-forgatták.
Bár az utóbbi ételek nem hagyományos módon kissé el lettek sózva, de mire elkészültek, a zord idő engedett szorításából, s a szép számú, időjárással kevésbé törődő fesztiválozó jó étvággyal mind elfogyasztotta az elkészült ételeket.
2009.június 26.

Tokajig busszal buszoztunk, onnan pedig hajóval hajókáztunk Sárospatakig a Bodrogon,ahol a sok vihart megért Rákóczi várat,
a sokat bírált , Makovecz Imre által megálmodott, különleges építészeti stílusban megépített Árpád Gimnáziumot és a
messze-földön híres-nevezetes, patinás milliővel és dohos papírszaggal átitatott kollégium könyvtárát néztük meg, hogy aztán
friss élményekkel gazdagodva, a kiránduló hajóval Tokajig lecsorogva, a rossz eszlári úton a kényelmes Aranyi busszal döcögve térjünk haza. És szerencsésen hazaértünk. Kellemes napunk volt és jó kirándulás.
2009.július 2.

A Vasvári Pál Társaság javaslatára városunk nagy szülöttjének, Vasvári Pál halálának 160.évfordulójára a Városi Önkormányzat, a Vasvári Pál Társaság, a Vasvári Pál Múzeum közös rendezésében ünnepi megemlékezést tartott.
Rozgonyi Attila polgármester úr megnyitó szavai után Dr.Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke mondott köszöntő beszédet, majd Dr.Kedves Gyula a Hadtörténeti Múzeum igazgatóhelyettese és Dr. Hermann Róbert a Hadtörténeti Közlemények Szerkesztőségének igazgatója Vasvári Pálnak a szabadságharcban betöltött szerepét és az erdélyi hadműveleteket
boncolták tudományos mércével a dísztermet megöltő, történelmünk iránt érdeklődő hallgatóságnak.
A bűdi iskolánál felállított szobornál Tóth Sándor nyugállományú ezredes, nyíregyházi helytörténész
mondott ünnepi beszédet, melyet koszorúzási ceremónia követett korhű ruhába öltözött huszárok
tisztelgése mellett.
A tiszavasvári megemlékezés záró momentuma a Vasvári Pál szoba avatása volt -nagy hiányt
pótolva ezzel városunkban-, melyet Román István a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke és Dr.Bene János megyei múzeumigazgató nyitottak meg a közönség számára.
2009.július 4-5. és 12.

A Városi Önkormányzatot és a Vasvári Pál Társaságot tizenöt fős küldöttség képviselte a Kalotaszegen megtartott ünnepségeken, majd a Nyírvasváriban 12-én tartott koszorúzásnál is ott voltak társaságunk küldöttei.


2009. szeptember 3.

Már a közös főzés is hagyománnyá vált társaságunknál. A Mákvirág Centrumban 70 fő részére csülökpörkölt készült burgonyával Pethéné Jucika módra , melynek elfogyasztása után még a "tiz ujjunkat is megnyalhattuk", olyan finom volt. Telve a poc', éppenséggel "toroköblítő" hijján sem voltunk, a fülbemászó talp alá valót Nagy Lajos produkálta, így az általános jó hangulaton nem lehetett csodálkozni.

Vasvári Pál Emlékhét

Tiszavasvári Város Önkormányzata, a Vasvári Pál Társaság, a Vasvári Pál Múzeum Baráti Köre és a Találkozások Háza a helység nagy szülöttje, Vasvári Pál halálának 160. és a Vasvári Pál Társaság megalakulásának 20 évfordulója alkalmából Vasvári Pál emlékhetet szervezett, melynek keretében október 5-én Történelmi vetélkedő került megrendezésre. Tizenhét általános és középiskolás csapat mutatta meg tudását a több, mint másfél századdal ezelőtti történésekről.
Az általános iskolásoknál a Topa Katalin, Balázs Rebeka, Nagy Zsanett alkotta trió vitte el a pálmát, míg a középiskolásoknál a Váci Mihály Gimnázium diákjai (Kulcsár Tímea, Rozman Petra, Eszenyi Domokos Márton) nyerték el a fő díjat a nemes vetélkedésben. Még ugyanezen a napon értékelte a zsűri a rajzpályázatra beérkezett több, mint ötven remekbeszabott művet, melynek témája az 1948/49-hez kapcsolódó versek illusztrációja volt. Itt a győztes a felsősöknél Rozman Csenge,míg az alsótagozatosoknál Antal Tímea lett.
Október 6-ána Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Nemzeti Gyásznapról megható szavakkal emlékezett Ráduly Sándorné a Vasvári Pál Társaság titkára. A Sz.Sz.B.megyei Közgyűlés képviseletében Dr.Karakó László a térség Országgyűlési Képviselője mondott ünnepi köszöntőt, majd "A forradalom és szabadságharc végnapjai Erdélyben" címmel tudományos történelmi disputát tartott Süli Attila százados, a Hadtörténeti Múzeum múzeológusa. A méltósággal és nemzeti érzelmekkel telített müsor után a "Vasvári Pál Társaság 20 éve" című fotókiállítás keretében a társaság alapító tagjai nem kis nosztalgiával emlékeztek a
"dicső" kezdetekre, olykor burkolt formában bírálón nyilatkoztak a mai társasági életre, figyelmen kívül hagyva az eltelt időt és a megváltozott körülményeket. Az emlékhetet október 11-én a Görög Katolikus Templomban 10 órakor kezdődött Ünnepi mise zárta, ezzel adózva a nagy forradalmár halálának évfordulójára az édesapja szolgálati helyén.


2009. november 3.

Az október 13-ra szervezett szatmári kirándulás a kis hazánkon hajnalban átvonuló orkánszerű szélvihar miatt elmaradt.
Titkár asszonyunk, Rádulyné Dombrádi Erzsike indulás előtt a kora reggeli órákban végig telefonálta és lemondta a kirándulásra jelentkezőknél az utazást s az érintett vendéglátó helyeknél érkezésünket.
Az eredeti időpont helyett november 3-ra sikerült újraszervezni a rég várt "Kis szilva utat". Most kissé csípős volt az idő, de egész kirándulásunkon ragyogón sütött a nap.
Első állomásunkon Penyigén a Lekváriumot tekintettük meg. A Nemtudom szilva hazájában kiváló ízű-zamatú szilva és somlekvárt lehetett vásárolni elég borsos áron. Túristvándiban a Túron üzemelő vizimalom és a kis folyócska csodálatos környezete nyűgözte le a társaságot, melyek megtekintése után a tájjellegű, kukoricadarával készült töltöttkáposztát, a kemencében sült kenyérlángost vagy a bográcsgulyást ki-ki elfogyaszthatta. Szatmárcsekén a világon egyedülálló "csónakfejfás" temetőben Kölcsey Ferenc sírjánál elénekeltük Himnuszunkat és megkoszorúztuk az emlékművet. A Kölcsey emlékházban sok értékes, általunk eddig nem ismert információt szerezhettünk a nagy költő életéről, munkásságáról. Tiszacsécsén a Móricz Zsigmond Emékháznál emlékeztünk és koszorúztunk. Panyolán a Szilvórium KFT nemzetközileg elismert nedűit kóstolhatták meg a "vállalkozó" kedvűek főzdelátogatással egybekötve.
A ragyogó napot, a vídám kirándulást kissé beárnyékolta a pálinkakóstolást nem igénylők buszban eltöltött tétlen ücsörgése.
Ej szervezés, szervezés! Mindenre nem gondolhattunk, pedig kellett volna!

2009. dec.16.

Karácsony a szeretet ünnepe. A Vasvári Pál Társaság is a szeretet, az összetartozás jegyében töltött el egy vacsorával egybekötött kedves estét az ünnepre gondolva, s programokban gazdag óévet búcsúztatva.
A Kabay János Iskolai Egység ének-zene tagozatos tanulói Rádulyné Nagy Zsuzsa tanárnő felkészítő munkájának köszönhetően szívet-lelket melengető karácsonyi műsorral tették emlékezetessé, széppé az ünnepelőzetest.
Rozgonyi Attila polgármester köszöntője után koccintottunk az újévre, s elfogyasztottuk az Étkezési KHT által készített nagyon finom vacsorát, melyet Nagy Lajos tanár úr egyszemélyes zenekarával "fűszerezett".